Statistiksamråd

Två gånger per år kallar Medlingsinstitutet till statisitksamråd.

Datum:

Tid: 10:30–12:00

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6

Deltagare: Inbjudna statistikanvändare

Samrådet ger möjlighet till erfarenhetsutbyte med syfte att förbättra statistiken. Dessutom presenteras lönestrukturstatistiken för år 2018.