Löneutvecklingen till och med april 2019

Konjunkturlönestatistiken visar löneutvecklingen sektorvis.

Datum:

Plats: Medlingsinstitutets webbplats

Deltagare:

Statistiken publiceras månadsvis, tio gånger om året.