Löneutvecklingen till och med februari 2019

Konjunkturlönestatistiken visar löneutvecklingen sektorvis.

Datum:

Plats: Medlingsinstitutets webbplats

Deltagare:

Statistiken publiceras tio gånger om året.