Presskonferens om årsrapporten för år 2018

Presentation av rapporten Lönebildningen och arbetsmarknaden 2018".

Datum:

Tid: 10:00–11:00

Plats: Medlingsinstitutets lokaler, Österlånggatan 43

Deltagare: Medier

I rapporten beskrivs bland annat avtalsrörelsen och arbetsmarknadens parter, stridsåtgärder på arbetsmarknaden och lönebildningens påverkan på samhällsekonomi och konkurrenskraft.