Konferens om årsrapporten för 2018

Förutom presentation av årsrapporten diskuteras bland annat också arbetsmarknaden och "gig-ekonomin"

Datum:

Tid: 09:00–12:00

Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14

Deltagare: Inbjudna representanter för arbetsmarknadens parter