Löneutvecklingen till och med november 2018

Konjunkturlönestatistiken visar löneutvecklingen sektorsvis

Datum:

Plats: Medlingsinstitutets webbplats

Deltagare:

Statistiken publiceras månadsvis, tio gånger om året.