Statistiksamråd

Medlingsinstitutet bjuder vår och höst in till samråd med arbetsmarknadens parter och övriga statistikintressenter.

Datum:

Tid: 09:00–12:00

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla stan

Deltagare: Inbjudna användare av den officiella statistiken

Syftet är att sörja för regelbundna samråd med övriga statistikanvändare, vilket är en viktig del i Medlingsinstitutets roll som ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken.