Löneutvecklingen till och med oktober 2018

Konjunkturlönestatistiken visar löneutvecklingen sektorvis.

Datum:

Plats: Medlingsinstitutets webbplats

Deltagare:

Statisitken publiceras månadsvis, tio gånger om året.