Medlarmöte

Datum:

Tid: 13:30–17:00

Plats: Piperska muren

Deltagare: Medlingsinstitutets medlare