Löneutvecklingen till och med augusti 2018

Konjunkturlönestatistiken visa löneutvecklingen sektorvis.

Datum:

Plats: Medlingsinstitutets webbplats

Deltagare:

Statistiken publiceras månadsvis, tio gånger om året.