Konferens om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen

I konferensen medverkar Konjunkturinstitutet, Industrins ekonomiska råd och Riksbanken.

Datum:

Tid: 09:00–12:00

Plats: Vasateatern, Vasagatan 19

Deltagare: Inbjudna representanter för arbetsmarknadens parter, öppet för medier med pressleg

Vid konferensen presenteras också Medlingsinstitutets kartläggning av förändringar i det relativa löneläget mellan olika yrken. Kartläggningen, som är ett regeringsuppdrag, innefattar också en analys ur könsperspektiv.

Konferensen avslutas med ett lunchmingel.