Statistiksamråd

Medlingsinstitutet håller varje år två samråd med användare av den officiella lönestatistiken.

Datum:

Tid: 10:30–12:00

Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla stan

Deltagare: Inbjudna användare av den officiella statistiken