Löneutveckling till och med mars 2018

Konjunkturlönestatistiken visar löneutvecklingen sektorvis.

Datum:

Plats: Medlingsinstitutets webbplats

Deltagare:

Statistiken publiceras månadsvis 10 gånger om året.