Löneutveckling till och med februari 2018

Konjunkturlönestatistiken visar löneutvecklingen sektorsvis.

Datum:

Plats: Medlingsinstitutets webbplats

Deltagare:

Statistiken publiceras tio gånger per år på Medlingsinstitutets webbplats.