Presskonferens om årsrapporten för år 2017

Datum:

Tid: 09:00–10:00

Plats: Medlingsinstitutets lokaler, Österlånggatan 43

Deltagare: Medier med presslegitimation