Statistiksamråd

Två gånger om året bjuder Medlingsinstituetet in användare av lönestatistiken till samråd.

Datum:

Tid: 09:00–12:00

Plats: Kungliga myntkabinettet

Deltagare: Inbjudna användare av lönestatistiken

Samrådet är ett forum för information och utveckling av statistiken.