Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen

I konferensen medverkar bland andra Industrins ekonomiska råd, Konjunkturinstitutet och Riksbanken.

Datum:

Tid: 09:00–12:00

Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Deltagare: Inbjudna representanter för arbetsmarknadens parter