Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen

I konferensen medverkar bland andra Industrins ekonomiska råd, Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Arbetsförmedlingen liksom tankesmedjorna Futurion, Katalys och Timbro.

Datum:

Tid: 09:00–12:00

Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Deltagare: Inbjudna representanter för arbetsmarknadens parter (öppet för medier med pressleg)

Se programmet (PDF-dokument, 293 kB)