Löneutvecklingen till och med juni 2017

Konjunkturlönestatistiken visar löneutvecklingen sektorsvis.

Datum:

Plats: Medlingsinstitutets webbplats

Deltagare:

Statistiken publiceras månadsvis tio gånger om året.