Konferens om Medlingsinstitutets årsrapport för 2016

Medlingsinstitutet presenterar sin årsrapport "Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016".

Datum:

Tid: 09:00–12:00

Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Deltagare: Inbjudna deltagare från arbetsmarknadens parter