Kalendarium

September

Oktober

November

December

  • Statistiksamråd

    , Kungliga myntkabinettet (Inbjudna användare av lönestatistiken)

    Två gånger om året bjuder Medlingsinstituetet in användare av lönestatistiken till samråd.