Kalendarium

November

  • Medlarseminarium

    , Piperska Muren Scheelegatan 14 (Medlingsinstitutets medlare)

    Seminarium för medlare. En panel med deltagare från arbetsmarknadens parter deltar.

December

  • Statistiksamråd

    , Kungliga myntkabinettet (Inbjudna användare av lönestatistiken)

    Två gånger om året bjuder Medlingsinstituetet in användare av lönestatistiken till samråd.