Medlingsinstitutets insynsråd

Medlingsinstitutets insynsråd har som huvudsaklig uppgift att bedriva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådets ordförande är generaldirektören.

Insynsrådet består av fyra ledamöter:

Cecilia Hermansson, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och tidigare chefekonom i Swedbankkoncernen.

Erland Olauson, verkställande ledamot för de opartiska ordförandena inom industrin och tidigare bland annat LO:s avtalssekreterare.

Jonas Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen, tidigare professor i arbetsrätt vid Uppsala universitet.

Gunilla Runnquist, bland annat tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet.