Medlarna

Medlarna utgör en viktig del i Medlingsinstitutets verksamhet. Fyra medlare är fast förordnade för ett år i taget av Medlingsinstitutet för att hantera lokala ärenden. Dessa består oftast av att lösa tvister när fack kräver kollektivavtal av en arbetsgivare.

De medlare som agerar i förbundsförhandlingar är inte anställda utan utses när behov av medling uppstår. Sedan Medlingsinstitutet startade år 2000 har cirka 60 personer haft sådana medlingsuppdrag.

Sedan år 2014 har de nedanstående medlat på central nivå. En förteckning över samtliga medlare som haft uppdrag sedan Medlingsinstitutet inrättades finns under fliken till vänster.

 • Jan-Peter Duker

  Opartisk ordförande inom industrin

  Första medlingen 2012. Tidigare VD i arbetsgivarorganisationen Arbio. Därefter vice VD och avtalsansvarig i Svenskt Näringsliv.

 • Göran Ekström

  Första medlingen 2012. Tidigare statssekreterare. Överdirektör och tillförordnad generaltulldirektör vid Tullverket. T f landshövding i Södermanlands län och senare generaldirektör vid Arbetsgivarverket.

 • Claes Ennerberg

  Första medlingen 2015. Tidigare chefsjurist på Almega.

 • Kurt Eriksson

  Första medlingen 2004. Tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet. Fast medlare. Ledamot av Arbetsdomstolen.

 • Malte Eriksson

  Första medlingen 2010. Tidigare ordförande för Grafiska Fackförbundet. Ledamot i Skiljenämden för arbetsmarknadsförsäkringar. Föreläsare i arbetsrätt.

 • Cecilia Fahlberg Pihlgren

  Första medlingen 2017. Tidigare ordförande i fackförbundet Unionen.

 • Anders Forsberg

  Första medlingen 1998. Tidigare kanslichef i riksdagens AU, förvaltningsdirektör och riksdagsdirektör. Förbundsordförande i Jusek. Ledamot i Statsrådsarvodesämnden.

 • Göran Gräslund

  Första medlingen 2010. Tidigare generaldirektör på Datainspektionen. Bland annat personalchef på Stockholms läns landsting och Riksskatteverket.

 • Anders Hammarbäck

  Första medlingen 2016. Tidigare förhandlingschef för fackförbundet Vision.

 • Olle Hammarström

  Första medlingen 2001. Civilekonom, tidigare anställd vid Industridepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetslivscentrum och Svenska Industritjänstemannaförbundet. Företagare och konsult.

 • Bengt Huldt

  Första medlingen 2012. Tidigare VD för Stål- och metallarbets­givarna, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek.

 • Stefan Hult

  Första medlingen 2019. Tidigare bland annat departementsråd och planeringschef på arbetsmarknadsdepartementet.

 • Bengt KÅ Johansson

  Första medlingen 1996. Tidigare statssekreterare på finansdepartementet, löneminister, civilminister och landshövding i Älvsborgs län.

 • Inger Jonasdotter

  Första medlingen 2016. Tidigare förhandlare för Almega och branschansvarig för Almega Serviceentreprenörerna.

 • Anders Lindström

  Första medlingen 2007. Tidigare ordförande i Sjöfolksförbundet. Chef för Sjöfartsverket. Utsågs till chef för Medlingsinstitutet när det grundades år 2000 och var kvar i den rollen fram till 2005.

 • Ella Niia

  Första medlingen 2016. Tidigare ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

 • Sture Nordh

  Första medlingen 2016. Tidigare bland annat ordförande för SKTF och TCO.

 • Katarina Novak

  Första medlingen 2016. Tidigare vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, förhandlare på Almega och utredningschef på Medlingsinstitutet (2003-2006).

 • Christina Nygårdh

  Opartisk ordförande inom Industriavtalet

  Första medlingen 2010. Tidigare förhandlingschef hos Sveriges Ingenjörer.

 • Leif Ohlsson

  Första medlingen 2010.Tidigare avtalssekreterare och ordförande för Industrifacket. Vice förbundsordförande och förhandlingschef för IF Metall.

 • Erland Olauson

  Opartisk ordförande inom industrin

  Första medlingen 2010. Tidigare LO:s 1:e vice ordförande och avtalssekreterare, senior advisor och chefsjurist inom LO. Ledamot i Arbetsdomstolen. Opartisk ordförande inom industrin (ordförande).

 • Christina Rogestam

  Första medlingen 2004. Tidigare riksdagsledamot (C), förvaltningschef vid Göteborgs universitet, generaldirektör för Invandrarverket.

 • Gunilla Runnquist

  Första medlingen 2007. Tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.

 • Gunnar Samuelsson

  Första medlaruppdraget 1980. Sedan dess mer än 100 uppdrag. Chef för Förlikningsmannaexpeditionen. Administrativ chef/chefsjurist landsting och Svenska kyrkan. Konsult KPMG.

 • Jan Sjölin

  Första medlingen 2004. Tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.

 • Karl Olof Stenqvist

  Opartisk ordförande inom industrin

  Medlare sedan 2011. Arbetsrättsjurist på Teknikföretagen (då Sveriges Verkstadsförening) 1974 och 1994 vice VD och förhandlingschef där. VD för TEKO, Sveriges Textil & Modeföretag och styrelseledamot i Alecta.

 • Claes Stråth

  Medlingsinstitutets förre generaldirektör.

 • Hans Svensson

  Första medlingen 2000. Beteendevetare. Tidigare förhandlingsombudsman Försäkringsanställdas förbund och VD för Försäkringskasseförbundet. Statssekreterare i Socialdepartementet, kommunikationsdirektör i Skandia. Konsult.

 • Torgny Wännström

  Första medlingsuppdraget 2010. Tidigare chef för AFA försäkring

 • Inger Örtendahl

  Första medlingen 2007. Tidigare ordförande för Vårdförbundet. Ordförande i TCO och chef för Arbetslivsinstitutet. Hette tidigare Ohlsson.