Statistiklänkar

För den som vill fördjupa sig i statistik om löner och arbetsförhållanden kommer här några länkar till olika statistikkällor.

SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Eurostats arbetsmarknadsstatistik

Eurostats statistik om levnadsförhållanden

ILO:s arbetsmarknadsstatistik

OECD:s arbetsmarknadsstatistik

Nordiska statistikkällor