Konjunkturlönestatistik

Konjunkturlönestatistiken visar lönernas utveckling månad för månad. Det är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Den revideras sedan när ny information kommer och kan betraktas som definitiv ett år efter mättillfället.

Medlingsinstitutets prognosmodell gör en beräkning av det förväntade definitiva utfallet. Beräkningen är tänkt att fungera som ett analysunderlag för att tolka de preliminära utfallen.

Se det senaste analysunderlaget med det beräknade utfallet här (PDF-dokument, 578 kB)

Modellprognoser för löneutfallen månad för månad (Excel-dokument, 562 kB)

Läs pressmeddelandet om den senaste statistiken.