Konjunkturlönestatistik

Konjunkturlönestatistiken visar lönernas utveckling månad för månad. Det är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Den revideras sedan när ny information kommer och kan betraktas som definitiv ett år efter mättillfället.

Läs pressmeddelandet om den senaste statistiken.

Läs mer om konjunkturlönestatistiken.