Samtal om lönebildning

Lönebildningen formas av en lång rad händelser och skeenden som alla bidrar. Medlingsinstitutet har mött några personer som alla sett viktiga skeden i den moderna lönebildningens historia på nära håll.

Under 1980-talet rådde oro på den svenska arbetsmarknaden. Höga avtal med garantier om kompensation av olika slag drev på inflationen så att löntagarna inte fick särskilt stor glädje av löneökningarna. De åts snabbt upp av ökade priser.

Utvecklingen vände i början av 1990-talet och sedan 1995 har Sverige haft en rad år med stigande reallöner.

För att i någon mån komma närmare vad det var som hände under de här dramatiska åren har Medlingsinstitutets Bosse Andersson mött några av nyckelpersonerna för att samtala om lönebildningen. Resultatet blev boken Evigt ung svensk modell?

Medlingsinstitutet arrangerade år 2014 också ett seminarium och en konferens om den moderna lönebildningens framväxt. En utgångspunkt för dessa var Allan Larssons memon och hans bok "Bryta ny mark".

Reallönens utveckling

Så har den svenska reallönen utvecklats sedan 1960

Se diagram över reallönen