Saltsjöbadsavtalet

Saltsjöbadsavtalet från 1938 har givit namn åt saltsjöbadsandan och präglat den svenska arbetsmarknadsmodellen. I mars 2019 arrangerade Uppsala Center for Labor Studies, Svenska Ileraföreningen och Medlingsinstitutet en konferens i samabete med Grand Hotel Saltsjöbaden om avtalets 80 år och om dess framtid.

Paneldebatt

Konferensen hölls på Grand Hotel Saltsjöbaden där avtalet förhandlades fram. Cirka 200 åhörare tog del av föredragningar under fyra huvudrubriker. Enigheten om avtalets värde var stor, även om det i dag är mer av en plattform för samtal än en regelsamling.

Konferensen finns på Youtube

Youtubebilder

Här finns en länk till konferensens egen Youtube-kanal.

Här finns länkar till de olika presentationerna

Vad är Saltsjöbadsavtalet - varför kom det till, vad har hänt fram till i dag?

Lars Magnusson Saltsjöbadsavtalets tillkomst (ingen power point)

Erland Olauson Saltsjöbadsavtalet - regler eller plattform för samtal
Länk (PDF-dokument, 242 kB)

Henrik Malm Lindberg Den svenska modellen efter Saltsjöbaden
Länk (PDF-dokument, 1,0 MB)

Den svenska arbetsmarknadsmodellen - en jämförelse med andra länder

Joakim Palme Jämförelse med andra länder
Länk (PDF-dokument, 306 kB)

Birgitta Nyström Samhällsfarliga konflikter
Länk (PDF-dokument, 744 kB)

Fakta och myter om den moderna arbetsmarknaden

Oskar Nordström Skans Ojämlikhet rörlighet och sysselsättning inför den andra maskinåldern
Länk (PDF-dokument, 1,1 MB)

Lars Calmfors Kollektivavtalens täckningsgrad och organisationsgraden på arbetsmarknaden
Länk (PDF-dokument, 287 kB)

Annika Sundén Den offentliga sektorns arbetsmarknad, vilka är utmaningarna?
Länk (PDF-dokument, 827 kB)

Annamaria Westregård Vad betyder gig-ekonomin för den svenska modellen?
Länk (PDF-dokument, 1,0 MB)

Lotta Stern Medarbetarsamtal - kollektivavtal för en ny era?
Länk (PDF-dokument, 725 kB)

Panelsamtal

Laura Hartman ledde en diskussion med Heike Erkers (Akademikerförbundet SSR), Peter Jeppsson (Svenskt Näringsliv), Torbjörn Johansson (LO), Agneta Jöhnk (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL), Martin Linder (Unionen), Marie Nilsson (IF Metall).