Lätt om lagarna

Nedan följer länkar till mer information om lagarna. Det är en översiktlig information som ska ge en överblick av lagens innehåll. Att själv försöka tolka innebörden av lagens innehåll är svårt för en lekman.

  • Arbetsmiljölagen ska bidra till att förebygga ohälsa och förebygga olyckor på jobbet. Läs mer om arbetsmiljölagen.
  • Arbetstidslagen innehåller bestämmelser om hur mycket man får jobba i veckan och bestämmelser om till exempel övertid. Läs mer om arbetstidslagen.
  • Lagen om anställningsskydd, LAS, är en av de viktigaste lagarna på arbetsmarknaden. Den beskriver bland annat olika anställningsformer och vad som gäller vid uppsägning. Läs mer om LAS.
  • Lagen om medbestämmande, MBL beskriver rättigheter och skyldigheter i samband med förhandlingar och också vad som gäller vid konflikter. Läs mer om MBL.
  • Lagen om föräldraledighet beskriver vilka rättigheter man som förälder har i arbetslivet. Läs mer om föräldraledighetslagen.
  • Semesterlagen garanterar fem veckors semester. Men stora delar av lagen går att ersätta med kollektivavtal om de ger den anställde bättre villkor. Läs mer om semesterlagen.