Cirka 670 kollektivavtal på svensk arbetsmarknad

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär ett samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal.

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och dess organisationer regleras av ett flertal lagar. Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning göra avsteg från lagstiftningen genom kollektivavtal.

Det finns cirka 115 parter på den svenska arbetsmarknaden, 60 fackliga organisationer och 55 arbetsgivarorganisationer. Tillsammans tecknar de cirka 670 kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor.

En sammanställning över organisations- och täckningsgrad samt medlemsantal finns här. (PDF-dokument, 97 kB)

Lagar och avtal tolkas bäst av experter. Informationen på Medlingsinstitutets hemsida är en övergripande beskrivning. Även på webbsidan verksamt.se finns information för den som är intresserad av vad som styr den svenska arbetsmarknaden. Den informationen är i första hand inriktad mot företagare.

Kollektivavtal & lagar

Arbetets lagar

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras av ett flertal lagar som innehåller ett slags grundskydd för de anställda. Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning göra avsteg från lagstiftningen genom kollektivavtal.

Läs mer om arbetsmarknadslagar

Kollektivavtal & lagar

Avtal som väger tungt

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att fack och arbetsgivare utan politikernas inblandning har stora möjligheter att komma överens inte bara om löner utan också om sådant som annars regleras i lag.

Läs mer om kollektivavtal