Internationellt

Sveriges ekonomi är liten och beroende av omvärlden. Därför finns det all anledning att följa vad som händer i vår omvärld - där avgörs en viktig del av lönebildningens förutsättningar.

Hamburgs hamnHamnen i Hamburg är en stor mottagare av svenska exportvaror.Tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Tyskland och Norge är de största varuexportmarknaderna. Tyskland är också det land som vi importerar mest ifrån.

Cirka 70 procent av Sveriges export utgörs av varor och resten av tjänster. Den viktigaste gruppen av varor i exporten under 2015 var verkstadsvaror som till exempel bilar och andra fordon, maskiner, elektronik, telekom och metallarbeten. Men också basindustri som till exempel skogsindustri, stål-, gruv- och kemisk industri bidrar med en stor del av exporten.

Till de viktigaste importvarorna hör exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja.

Tjänsteexporten är mindre än varuexporten, men växer snabbare.