Vad är en sympatistrejk?

Ett fackförbund kan med sympatiåtgärder stödja en part i en konflikt även om konflikten egentligen inte berör det egna förbundet. Ett fackförbund kan också ta ut egna medlemmar på ett avtalsområde som inte berörs av förhandlingarna i sympatistrejk.