Hur långt i förväg måste man varsla om stridsåtgärder?

Ett varsel måste lämnas sju arbetsdagar i förväg och kan tidigast verkställas den sjunde arbetsdagen vid samma tid som det lämnats in.