Frågor och svar

Vanliga frågor om “Varsel och konflikt

 • Hur långt i förväg måste man varsla om stridsåtgärder?

  Ett varsel måste lämnas sju arbetsdagar i förväg och kan tidigast verkställas den sjunde arbetsdagen vid samma tid som det lämnats in.

 • När blir en konflikt samhällsfarlig?

  Det finns ingen särskild lagstiftning om tillåtligheten av samhällsfarliga konflikter. I stället har arbetsmarknadens parter genom huvudavtal reglerat frågor om samhällsfarliga konflikter. Det finns ett huvudavtal med sådana regler för privat sektor, ett för kommun- och landstingssektorn och ett för staten. På respektive område ska ytterst en särskild nämnd tillsättas för att avgöra om konflikten är samhällsfarlig.

 • När kan man varsla om stridsåtgärder?

  Facket kan varsla om konflikt, som till exempel strejk eller blockad av övertidsarbete eller nyanställningar, när det inte finns något gällande kollektivavtal. Detsamma gäller för arbetsgivarnas stridsåtgärd, lockout. Under avtalsperioderna råder fredsplikt.

 • Vad finns det för stridsåtgärder?

  För fackets del är den kraftigaste stridsåtgärden strejk. Då utförs inget arbete. Andra vanliga stridsåtgärder är blockad av övertidsarbete, nyanställning eller inhyrning av arbetskraft. Men i lagen står inget om vilken typ av stridsåtgärder som är tillåtna eller inte. Arbetsgivarens vanligaste stridsåtgärd är lockout då de anställda inte släpps in på arbetsplatsen och inte heller får någon lön. Arbetsgivaren får däremot inte hålla inne lön för arbete som redan är utfört.

 • Vad är en sympatistrejk?

  Ett fackförbund kan med sympatiåtgärder stödja en part i en konflikt även om konflikten egentligen inte berör det egna förbundet. Ett fackförbund kan också ta ut egna medlemmar på ett avtalsområde som inte berörs av förhandlingarna i sympatistrejk.

 • Vad är strejkbryteri?

  Det är när någon - trots att en strejk eller blockad pågår - fortsätter att arbeta eller utför arbetsuppgifter som en strejkande skulle ha gjort. Några regler kring strejkbryteri finns inte i arbetsmarknadslagstiftningen.