Vad är det för skillnad på genomsnittslön och medianlön?

Medianen betyder att det är lika många som tjänar mer än detta värde än som tjänar mindre.

Genomsnittet (eller medelvärdet) är summan av månadslönerna i respektive grupp delat med antalet personer i gruppen.