Vad är reallön?

Reallön är skillnaden mellan löneutveckling och inflation - alltså ett mått på hur mycket av löneökningen som blir kvar i plånboken sedan man räknat bort inflationen.