Frågor och svar

Vanliga frågor om “Statistik

 • Reallönefråga

  Reallön är skillnaden mellan löneutveckling och inflation - alltså ett mått på hur mycket av löneökningen som blir kvar i plånboken sedan man räknat bort inflationen.

 • Vad är det för skillnad på genomsnittslön och medianlön?

  Medianen betyder att det är lika många som tjänar mer än detta värde än som tjänar mindre.

  Genomsnittet (eller medelvärdet) är summan av månadslönerna i respektive grupp delat med antalet personer i gruppen.

 • Vad är det för skillnad på grundlön och månadslön i statistiken?

  Grundlönen utgörs av den fasta månadslönen plus fasta tillägg eller tim-, dag- eller veckolön för månaden för timanställda. Månadslönen innehåller också rörliga tillägg. Både grundlön och månadslön räknas i statistiken upp till heltid.

 • Var hittar jag Medlingsinstitutets lönestatistik?

  Den finns dels på Medlingsinstitutets hemsida, men också på Statistiska centralbyråns hemsida www.scb.se.

 • Varför har man slagit ihop olika yrken i grupper när lönerna redovisas?

  Redovisningen bygger på Svensk standard för yrkesklassificering, SSYK, som i sin tur bygger på en internationell yrkesstandard. Klassificeringen är under omarbetning för att öka precisionen.

 • Vilken statistik ansvarar Medlingsinstitutet för?

  Medlingsinstitutet har regeringens uppdrag att ansvara för den officiella lönestatistiken. Det handlar i princip om tre olika typer av statistik: lönestrukturstatistiken som en gång om året visar löneläget, konjunkturlönestatistiken som månadsvis redovisar utvecklingen av löner och så den nationella statistik som levereras till EU. Själva statistikinsamlingen utförs av Statistiska centralbyrån.