Varför utses medlare?

Den vanligaste orsaken är att facket har lagt ett varsel om till exempel strejk eller övertidsblockad. När ett varsel har lagts utses alltid medlare. I ungefär var tredje medling utses medlare efter en gemensam begäran från parterna utan att något varsel har lagts.

Medlare kan förordnas av Medlingsinstitutet även på ett fast medlingsuppdrag. De fasta medlingsuppdragen avser lokala tvister mellan enskilda oorganiserade arbetsgivare och fackliga organisationer. Tvisten gäller krav på att arbetsgivaren ska teckna kollektivavtal.

År 2015 finns det fyra sådana fasta medlare i Sverige.