Vad har medlarna för bakgrund?

En vanlig bakgrund är som förhandlare med lång erfarenhet antingen från ett fackförbund eller från en arbetsgivarorganisation, en annan grupp är före detta politiker och ämbetsmän.