Vad händer när ett avtal löper ut?

Parterna strävar efter att ha förhandlat fram ett nytt avtal när det gamla löper ut. Om inte det lyckas brukar avtalet förlängas så att lön och andra villkor förblir desamma tills fack och arbetsgivare nått ett nytt avtal.