Frågor och svar

Vanliga frågor om “Kollektivavtal

 • Vad är ett kollektivavtal?

  Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.

  För fackföreningar är det vanligen ett centralt mål att få så många arbetsgivare som möjligt att ingå kollektivavtal. På så sätt anger man en lägstanivå för de anställdas löner, förmåner, anställningsvillkor, etc. När många arbetsplatser omfattas av kollektivavtal anses det förhindra lönedumpning, det vill säga att löntagarna tvingas konkurrera med varandra om jobben genom att godta lägre och lägre löner eller sämre och sämre arbetsvillkor.

 • Vad händer när ett avtal löper ut?

  Parterna strävar efter att ha förhandlat fram ett nytt avtal när det gamla löper ut. Om inte det lyckas brukar avtalet förlängas så att lön och andra villkor förblir desamma tills fack och arbetsgivare nått ett nytt avtal.

 • Vad är ett hängavtal?

  Ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en facklig organisation där arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa förbundsavtalet för branschen utan att för den skull vara medlem i arbetsgivarorganisationen.

 • Vem omfattas av ett kollektivavtal?

  Det gör alla på en arbetsplats som tillhör ett avtalsområde där det finns kollektivavtal, alltså även anställa som inte är medlemmar i ett fackförbund.

 • Vad gäller om jag är medlem i ett fackförbund, men det inte finns kollektivavtal på min arbetsplats?

  Då kan din fackliga organisation ta upp förhandlingar om att skriva avtal med arbetsgivaren eller förhandla om dina arbetsvillkor för din räkning. Arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet och kan enligt lag inte låta bli att delta i sådana förhandlingar.

 • Var hittar jag information om kollektivavtalens parter och löptider?

  På Medlingsinstitutets webbplats finns en sökmotor som visar vilka organisationer som har avtal med varandra och avtalens löptider.

  Sök bland kollektivavtalen här.