Tidtabell för avtalsrörelserna

Avtalsrörelsen år 2019 är av ganska blygsam omfattning. År 2020 kommer åter huvuddelen av Sveriges löntagare att omfattas av centrala förhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor.

Nedan redovisas några viktiga datum under åren. Uppgifterna kommer att uppdateras efter hand.

2019

31 mars Vårdförbundets avtal för bland andra sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor och Fysioterapeuternas med Sveriges Kommuner och Landsting löper ut.

2020

31 mars de normerande avtalen inom industrin löper ut.