Tidtabell för avtalsrörelserna

Avtalsrörelsen år 2019 är av ganska blygsam omfattning. År 2020 kommer åter huvuddelen av Sveriges löntagare att omfattas av centrala förhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor.

Nedan redovisas några viktiga datum under åren. Uppgifterna kommer att uppdateras efter hand.

Exempel på avtal som löper ut 2019

31 mars Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan SKL/Pacta (Sobona) och Vårdförbundet löper ut.

31 mars Avtalet för SAS-piloter mellan Svenska Flygbranschen och Svensk Pilotförening löper ut

Exempel på avtal som löper ut 2020

31 mars De normerande avtalen inom industrin löper ut.

31 mars Detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund löper ut

31 mars Hotell- och restaurangavtalet mellan Visita och HRF löper ut

31 mars Allmänkommunal verksamhet mellan SKL/Pacta (Sobona) och Vision, Akademikerförbundet SSR mfl löper ut

30 april Avtalsområde Kommunalarbetare mellan SKL/Pacta (Sobona) och Kommunal löper ut

30 april Byggavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads löper ut

30 april Bemanningsavtalet med Bemanningsföretagen löper ut

31 maj Äldreomsorgsavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal löper ut

30 juni Personliga assistenter mellan Vårdföretagarna och Kommunal löper ut

30 september Avtal för statligt anställda löper ut