Genomsnittslöner

År 2016 var genomsnittslönen för alla anställda i Sverige 32 800 kronor.

Det är den senaste officiella lönestatistiken. Siffrorna för år 2017 kommer att presenteras i juni 2018.

Genomsnittslöner 2016
Samtliga sektorer 32 800 kronor
Privat sektor 33 400 kronor
Arbetare, privat sektor 27 200 kronor
Tjänstemän, privat sektor 40 700 kronor
Offentlig sektor 31 500 kronor
Kommuner 28 900 kronor
Landsting 35 700 kronor
Staten 36 000 kronor