Genomsnittslöner

År 2017 var genomsnittslönen för alla anställda i Sverige 33 700 kronor.

Det är den senaste officiella lönestatistiken. Siffrorna för år 2018 kommer att presenteras i juni 2019.

Genomsnittslöner 2017
Samtliga sektorer 33 700 kronor
Privat sektor 34 300 kronor
Arbetare, privat sektor 27 900 kronor
Tjänstemän, privat sektor 41 700 kronor
Offentlig sektor 32 300 kronor
Kommuner 29 800 kronor
Landsting 36 600 kronor
Staten 36 900 kronor