Avtalens sju konstruktioner

Medlingsinstitutet delar in kollektivavtalen i sju olika konstruktioner i en skala från helt individuell lönesättning till helt central lönesättning.

I den privata sektorn är central lönebildning vanligast medan lokal lönebildning dominerar i offentlig sektor. Central lönebildning är också vanligare i avtal som tecknats med LO-förbund än i avtal tecknade med tjänstemanna- och akademikerförbund.

Länk till diagrammet (PDF-dokument, 127 kB)