Avtal 2017 - ännu en stor avtalsrörelse

I den stora avtalsrörelsen år 2017 berörs de flesta av landets löntagare. De första stora avtalen löper ut den 31 mars.

Det finns cirka 670 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Av dem ska cirka 470 förhandlas under år 2017. De avtalen omfattar cirka 2,3 miljoner anställda. Uppsägningsbara tillsvidareavtal omfattar cirka 300 000 anställda.