Avtalsförhandlingarna 2018-2019

Avtalsrörelserna 2018 och 2019 blir av begränsad storlek eftersom huvuddelen av gällande avtal är fleråriga.

Det finns cirka 670 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Av dem ska 30 förhandlas under år 2018 och 22 år 2019. De avtalen omfattar cirka 250 000 anstälda år 2018 och 150 000 anställda år 2019.

Under år 2019 finns det en möjlighet att förhandlingarna blir fler eftersom många avtal kan sägas upp ett år i förtid. Sådan avtal omfattar 1,3 miljoner anställda.