Avtal 2017 - ännu en stor avtalsrörelse

I den stora avtalsrörelsen år 2017 berörs de flesta av landets löntagare. De första stora avtalen löper ut den 31 mars.

Det finns cirka 685 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. UKlicka för större bildnder år 2016 återstår fortfarande ett antal avtal att förhandla och därmed går det inte att säga exakt hur många avtal som löper ut under år 2017. Men eftersom de flesta avtal under 2016 varit ettåriga kan man uppskatta att avtalsrörelsen 2017 kommer att omfatta cirka 2,4 miljoner anställda och cirka 500 avtal. Uppsägningsbara tillsvidareavtal omfattar cirka 300 000 anställda.